Historia

Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
Idea wprowadzenia w Polsce regionalnych izb obrachunkowych pojawiła się wraz z uchwaleniem dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie terytorialnym. Z postanowień artykułu 86 wspomnianej ustawy wynikało, że organem nadzoru nad gminami w zakresie spraw budżetowych jest regionalna izba obrachunkowa. Organ ten nie został jednak powołany do życia, a nadzór i kontrola nad gospodarką finansową jednostek samorządowych, w latach 1990-1992, należały do wyłącznej właściwości wojewody.


Wypełnienie dyspozycji wynikającej z ustawy o samorządzie terytorialnym nastąpiło wraz z wejściem w życie ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 9 grudnia 1992 roku w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb i trybu postępowania.
Na tej podstawie powstało 17 regionalnych izb obrachunkowych Swoim zasięgiem terytorialnym izby obejmowały jedno lub kilka sąsiednich województw.

Regionalne izby obrachunkowe utworzone zostały jako instytucje państwowe nadzorujące i kontrolujące jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej oraz prowadzące działalność informacyjną i szkoleniową w sprawach budżetowych. Nie są one elementem systemu organizacyjnego samorządu terytorialnego, lecz specjalnie powołaną instytucją państwową, sprawującą kontrolę zewnętrzną w stosunku do organów i jednostek samorządu terytorialnego. Izby są państwowymi jednostkami budżetowymi.

Ważna datą dla regionalnych izb obrachunkowych był rok 1997, kiedy to konstytucyjne podstawy działalności izb uregulowane zostały w artykule 171 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowiącym, że regionalne izby obrachunkowe są organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych.

Spośród powołanych w 1992 roku siedemnastu regionalnych izb obrachunkowych - po zmianach wprowadzonych przez reformę administracyjną – od 1999 funkcjonuje w chwili obecnej szesnaście działających na obszarze jednego województwa.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze rozpoczęła swoją działalność z dniem 22 stycznia 1993 r. Do roku 1989 zasięg terytorialny Izby obejmował dawne woj. zielonogórskie i leszczyńskie. Od 1 stycznia 1999 roku w związku z wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze obejmuje swym zasięgiem obszar województwa lubuskiego.

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

  • BIP
  • KR RIO
  • Akty prawne
  • Linki
  • Kontakt
  • Mapa dojazdu