Działalność kontrolna

Kontrole zakończone w 2020 r.  
 

1. Miasto Żary (miasto)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 04.11.2019 r. do dnia 30.01.2020 r.

2. Gmina Brody (gmina)
  - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 16.09.2019 r. do dnia 30.01.2020 r.

3. Gmina Wymiarki (gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 05.11.2019 r.
do 14.02.2020 r.

4. Miasto i Gmina Sława (miasto i gmina)
   - kontrola problemowa w zakresie wybranych zagadnień dotyczących zasad wynagradzania nauczycieli, w tym dopuszczalności wynagradzania za czas nieświadczenia pracy, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 03.02.2020 r. do 07.02.2020 r.

 

5. Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej (j. budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie przeznaczenia dochodów z tytułu opłat za wyżywienie pobranych od uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z półn. zm.), przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 09.03.2020 r. do 13.03.2020 r.

6. Centrum Usług Wspólnych w Iłowej (j. budżetowa)

   - kontrola problemowa w zakresie wybranych zagadnień, dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 09.03.2020 r. do 13.03.2020 r. 

  

 

 

Kontrole w toku

 

marzec 2020 r.

1. Miasto i Gmina Sława (gmina)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 07.01.2020 r.

2. Miasto i Gmina Świebodzin (miasto i gmina)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 07.01.2020 r.

3. Gmina Kłodawa (gmina)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 07.01.2020 r.

4. Miasto i Gmina Witnica (miasto i gmina)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 07.01.2020 r.

5. Gmina Bledzew (gmina)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 07.01.2020 r.

6. Miasto i Gmina Krosno Odrzańskie (miasto i gmina)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 03.02.2020 r.

7. Miasto i Gmina Iłowa (miasto i gmina)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 03.02.2020 r.

8. Gmina Trzebiechów (gmina)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 04.02.2020 r.

9. Gmina Zabór (gmina)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 10.02.2020 r.

10. Gmina Brzeźnica (gmina)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 18.02.2020 r.

11. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Żarach (j. budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie przeznaczenia dochodów z tytułu opłat za wyżywienie pobranych od uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), rozpoczęta w dniu 16.03.2020 r.

12. Miejskie Przedszkole nr 10 w Żarach (j. budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie przeznaczenia dochodów z tytułu opłat za wyżywienie pobranych od uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), rozpoczęta w dniu 23.03.2020 r.

 

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

  • BIP
  • KR RIO
  • Akty prawne
  • Linki
  • Kontakt
  • Mapa dojazdu