Wykaz pism

 • Informacja RIO

  Dodano: 2023-10-19

  Wyjaśnienia UOKiK dotyczące możliwych wariantów postępowania w odniesieniu do czasu obowiązywania uchwał przewidujących udzielanie pomocy de minimiszgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 – stan na 18.10.2023 r.

  Treść pisma

 • Informacja MF

  Dodano: 2022-02-28

  Wyjaśnienia dotyczące ujęcia w budżetach roku 2022 niewykorzystanych w roku 2021 środków finansowych otrzymanych w ramach konkursu: Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal #SzczepimySię, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Treść pisma

 • Komunikat RIO

  Dodano: 2021-12-28

  Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie klasyfikacji środków na realizację programu „Laboratoria przyszłości”.

  Treść pisma

 • Informacja MF

  Dodano: 2021-03-08

  Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo znak: PS2.055.1.2021) z dnia 27 lutego 2021 r. zawierające zaktualizowane informacje o możliwych do podjęcia działaniach przez jednostki samorządu terytorialnego w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19.m.

  Treść pisma

 • Informacja RIO

  Dodano: 2020-05-11

  Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze przekazuje uaktualnioną informację  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (znak: DMP-1.52.29.2020.RZ) z dnia 7 maja 2020 r. dotyczące możliwych do podjęcia działań w celu przeciwdziałania COVID-19.

  Nowe pismo UOKiK

  Możliwe_działania_JST_w_zakresie_udzielania_pomocy_publicznej_w_celu_przeciwdziałania_COVID-19_stan_na_7.05.20 

 • Informacja RIO

  Dodano: 2020-04-14

  Pismo Pana Jana Sarnowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. (znak: PS2.844.79.2020) dotyczące rozwiązań w celu złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w zakresie podatku od nieruchomości.

  Treść pisma 

 • Informacja RIO

  Dodano: 2022-02-28

  Wyjaśnienia w zakresie możliwości wykorzystania rezerw celowych zaplanowanych w budżetach j.s.t. województwa lubuskiego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy
  o zarządzaniu kryzysowym na pomoc uchodźcom.

  Treść pisma  

 • Informacja RIO

  Dodano: 2020-04-02

  Pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 1 kwietnia 2020 r. (znak: DMP-1.52.29.2020.MMach/RZ) dotyczące możliwych do podjęcia działań w celu przeciwdziałania COVID-19, zarówno w zakresie dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących pomocy publicznej, jak również nowych regulacji wynikających z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 568).

  Treść pisma

 • Wyjaśnienia MF

  Dodano: 2018-05-02

  Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące klasyfikowania wydatków budżetowych do wydatków bieżących i majątkowych

  Treść dokumentów  

 • Komunikat RIO

  Dodano: 2018-02-06

  Pismo Dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK dotyczące obowiązku sporządzania i przekazywania (za pośrednictwem aplikacji SHRIMP) sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej.

  Treść pisma

Strona:

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu