Szkolenia

 • Szkolenie dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Dodano: 2019-10-15

  Informujemy, że w dniu 8 listopada 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (stan prawny na dzień 6 września 2019 r.)

  Szkolenie prowadzi: Hanna Kmieciak

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 6 listopada 2019 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Spotkanie szkoleniowo-informacyjne system e-Nadzór

  Dodano: 2019-10-04

  Informacja dotycząca spotkań szkoleniowo-informacyjnych dotyczących wdrożenia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim i w Regionalnej Izbie Obrachunkowej systemu e-Nadzór, umożliwiającego elektronizację procesu nadzoru nad stanowieniem aktów prawnych przez organy jednostek samorządu terytorialnego (w tym przekazywanie do organów nadzoru uchwał i zarządzeń w formie elektronicznej, z wykorzystaniem tych samych narzędzi co akty przekazywane do publikacji w Dzienniku Urzędowym).

  Spotkania szkoleniowo-informacyjne odbędą się w dniu 21 października 2019 r. – w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. (godz. 13.00) i w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze (godz. 9.00) - do wyboru.
  Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych prosimy przesyłać do dnia 17 października 2019 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl  Udział w spotkaniach jest bezpłatny – w formularzu zgłoszenia w sekcji „dane do rachunku“ należy podać JST i  NIP,  w pozostałych  polach należy wpisać znak “x“.

  Spotkanie szkoleniowo-informacyjne system e-Nadzór 

 • Szkolenie dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Dodano: 2019-09-10

  Informujemy, że w dniu 30 września 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (stan prawny na dzień 6 września 2019 r.)

  Szkolenie prowadzi: Jarosław Kotowski – Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 26 września 2019 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie nt.: II Lubuskie Seminarium Skarbników Lubuskich JST

  Dodano: 2019-08-14

  Informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze wspólnie ze Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego organizuje w dniach 23-25 października 2019 r. szkolenie dla skarbników województwa lubuskiego oraz księgowych związków komunalnych pt.:

  II Lubuskie Seminarium Skarbników Lubuskich JST

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 30 września 2019 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie nt.: Rachunkowość budżetowa od podstaw

  Dodano: 2019-05-21

  Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje dodatkowe szkolenie w dniu 10 czerwca 2019 r. nt.:

  Rachunkowość budżetowa od podstaw

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości, zatrudnionych w pionach finansowo-księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.

  Szkolenie prowadzi: Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 7 czerwca 2019 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie nt.: Rachunkowość budżetowa od podstaw

  Dodano: 2019-05-09

  Informujemy, że w dniu 11 czerwca 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Rachunkowość budżetowa od podstaw

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości, zatrudnionych w pionach finansowo-księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.

  Szkolenie prowadzi: Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 7 czerwca 2019 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie nt.: Postępowania spadkowe inicjowane przez Gminę – prawo czy obowiązek?

  Dodano: 2019-05-08

  Informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje w dniu 4 czerwca 2019 r. szkolenie na temat:

  Postępowania spadkowe inicjowane przez Gminę – prawo czy obowiązek?

  Podczas szkolenia zostanie przybliżona problematyka gminy jako spadkobiercy przymusowego w związku z raportem Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym niewywiązywania się gmin z praw i obowiązków związanych z dziedziczeniem. Omówione zostaną także obowiązki gmin wynikające z zawiadomień przesyłanych przez banki na podstawie art. 111c Prawa bankowego.

  Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, sekretarzy, służb finansowych gminy, osób odpowiedzialnych za majątek gminy i jej dochody, jak również dla pracowników organów podatkowych odpowiedzialnych za podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych i opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy borykają się z zaległościami, nadpłatami i naliczeniem podatku po podatniku zmarłym.
  Szkolenie prowadzić będą: P. Hanna Kmieciak

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 31 maja 2019 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie nt.: Podstawowe zasady procedury budżetowej i absolutoryjnej w jst

  Dodano: 2019-03-21

  Informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje w dniu 15 kwietnia 2019 r. szkolenie na temat:

  Podstawowe zasady procedury budżetowej i absolutoryjnej w jednostkach samorządu terytorialnego

  Szkolenie przeznaczone jest dla Przewodniczących Rad i Radnych, w tym w szczególności dla Przewodniczących i Członków Komisji Rewizyjnych.
  Szkolenie prowadzić będzie Pan Marek Lewandowski - członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

  Proszę o przekazanie informacji o szkoleniu do Biura Rady.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 11 kwietnia 2019 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie nt.: Dochodzenie i egzekucja a przedawnienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Dodano: 2019-03-14

  Informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje w dniu 2 kwietnia 2019 r. szkolenie na temat:

  Dochodzenie i egzekucja a przedawnienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników oraz pracowników organów podatkowych JST, osób zajmujących się dochodzeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Szkolenie prowadzić będą: P. Hanna Kmieciak

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 1 kwietnia 2019 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych...

  Dodano: 2019-02-28

  Informujemy, że w dniu 19 marca 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Nowe wzory ofert, umów  i sprawozdań z realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązujące od 1 marca 2019 roku

  Szkolenie prowadzi: Jarosław Kotowski – Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2019 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu