Szkolenia

 • Szkolenie dotyczące inwentaryzacji aktywów i pasywów (dodatkowe)

  Dodano: 2020-03-11

  Informujemy, że w związku dużym zainteresowaniem  Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze uruchomiła w dniu 4 marca 2020 r. dodatkowy termin  szkolenie nt.:

  Inwentaryzacja aktywów i pasywów – zasady, sposób przeprowadzania i dokumentowania, w kontekście odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Szkolenie prowadzi: Damian Grzelka – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowe w Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach i Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 2 marca 2020 roku wyłącznie poprzez portal zgłoszeniowy dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Jednocześnie informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa uruchomiła nowy portal do zapisów na szkolenia. Przed zalogowaniem prosimy o uważne przeczytanie instrukcji wypełniania formularza.

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące inwentaryzacji aktywów i pasywów

  Dodano: 2020-02-05

  Informujemy, że w dniu 3 marca 2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Inwentaryzacja aktywów i pasywów – zasady, sposób przeprowadzania i dokumentowania, w kontekście odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Szkolenie prowadzi: Damian Grzelka – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowe w Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 29 lutego 2020 roku wyłącznie poprzez portal zgłoszeniowy dostępny pod adresem:: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Jednocześnie informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa uruchomiła nowy portal do zapisów na szkolenia. Przed zalogowaniem prosimy o uważne przeczytanie instrukcji wypełniania formularza. 

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych roku 2019 oraz sprawozdań finansowych

  Dodano: 2019-12-10

  Informujemy, że w dniu 16 stycznia 2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Zasady prowadzenia rachunkowości samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2019 oraz sprawozdanie finansowe i sprawozdanie finansowe JST

  Szkolenie prowadzi: Lucyna Hanus - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

  Proszę o przekazanie informacji o szkoleniu podległym jednostkom.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 14 stycznia 2020 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące rachunkowości budżetowej JST

  Dodano: 2019-11-13

  Informujemy, że w dniu 4 grudnia 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Rachunkowość budżetu JST oraz samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2019 oraz sprawozdanie finansowe JST

  Szkolenie prowadzi: Lucyna Hanus - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 29 listopada 2019 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych roku 2019 oraz sprawozdanie finansowe

  Dodano: 2019-11-13

  Informujemy, że w dniach 2 i 3 grudnia 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Zasady prowadzenia rachunkowości samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2019 oraz sprawozdanie finansowe

  Szkolenie prowadzi: Lucyna Hanus - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

  Proszę o przekazanie informacji o szkoleniu podległym jednostkom.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 27 listopada 2019 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące rozliczań dotacji najczęściej udzielanych z budżetów jst.

  Dodano: 2019-11-12

  Informujemy, że w dniu 29 listopada 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Rozliczanie dotacji najczęściej udzielanych z budżetów jednostek samorządów terytorialnego – warsztaty praktyczne

  Szkolenie prowadzi: Jarosław Kotowski

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 27 listopada 2019 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Dodano: 2019-10-15

  Informujemy, że w dniu 8 listopada 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (stan prawny na dzień 6 września 2019 r.)

  Szkolenie prowadzi: Hanna Kmieciak

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 6 listopada 2019 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Spotkanie szkoleniowo-informacyjne system e-Nadzór

  Dodano: 2019-10-04

  Informacja dotycząca spotkań szkoleniowo-informacyjnych dotyczących wdrożenia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim i w Regionalnej Izbie Obrachunkowej systemu e-Nadzór, umożliwiającego elektronizację procesu nadzoru nad stanowieniem aktów prawnych przez organy jednostek samorządu terytorialnego (w tym przekazywanie do organów nadzoru uchwał i zarządzeń w formie elektronicznej, z wykorzystaniem tych samych narzędzi co akty przekazywane do publikacji w Dzienniku Urzędowym).

  Spotkania szkoleniowo-informacyjne odbędą się w dniu 21 października 2019 r. – w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. (godz. 13.00) i w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze (godz. 9.00) - do wyboru.
  Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych prosimy przesyłać do dnia 17 października 2019 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl  Udział w spotkaniach jest bezpłatny – w formularzu zgłoszenia w sekcji „dane do rachunku“ należy podać JST i  NIP,  w pozostałych  polach należy wpisać znak “x“.

  Spotkanie szkoleniowo-informacyjne system e-Nadzór 

 • Szkolenie dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Dodano: 2019-09-10

  Informujemy, że w dniu 30 września 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (stan prawny na dzień 6 września 2019 r.)

  Szkolenie prowadzi: Jarosław Kotowski – Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 26 września 2019 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie nt.: II Lubuskie Seminarium Skarbników Lubuskich JST

  Dodano: 2019-08-14

  Informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze wspólnie ze Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego organizuje w dniach 23-25 października 2019 r. szkolenie dla skarbników województwa lubuskiego oraz księgowych związków komunalnych pt.:

  II Lubuskie Seminarium Skarbników Lubuskich JST

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 30 września 2019 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu