Szkolenia

 • Szkolenie dotyczące likwidacji zaległości i nadpłat dochodów podatkowych i publicznoprawnych

  Dodano: 2018-02-14

  Informujemy, że w dniu 19 marca 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Likwidacja zaległości i nadpłat dochodów podatkowych i publicznoprawnych

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.
  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące funduszu sołeckiego w 2018 roku

  Dodano: 2018-02-12

  Informujemy, że w dniu 7 marca 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Fundusz Sołecki w 2018 roku (aspekty praktyczne realizacji zadań, najczęściej występujące nieprawidłowości)

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 09.30.
  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 5 marca 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące pomocy publicznej udzielanej przez gminy - zmiany 2018

  Dodano: 2018-02-12

  Informujemy, że w dniu 5 marca 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  POMOC PUBLICZNA UDZIELANA PRZEZ GMINY - zmiany w 2018 r.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30. W załączeniu przekazujemy szczegółowe informacji i program szkolenia.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 2 marca 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące sprawozdawczości JST za 2017 rok. Sprawozdania podatkowe - nowy obowiązek gmin

  Dodano: 2018-01-09

  Informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem w dniu 24 stycznia 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje dodatkowe szkolenie nt.:

  Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych za 2017 rok. Sprawozdania podatkowe - nowy obowiązek gmin.

  Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, pracowników służb finansowych JST oraz księgowych jednostek organizacyjnych JST.  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 19 stycznia 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące sprawozdawczości JST za 2017 rok. Sprawozdania podatkowe - nowy obowiązek gmin

  Dodano: 2017-12-22

  Informujemy, że w dniu 23 stycznia 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych za 2017 rok. Sprawozdania podatkowe - nowy obowiązek gmin

  Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 18 stycznia 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych za 2017 rok

  Dodano: 2017-12-22

  Informujemy, że w dniu 22 stycznia 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych za 2017 rok

  Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych jednostek organizacyjnych JST

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 17 stycznia 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie nt.: Rejestr Należności Publicznoprawnych i sprawozdawczość podatkowa

  Dodano: 2017-12-19

  Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2018 r. (o godzinie 9.30) Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Rejestr Należności Publicznoprawnych i sprawozdawczość podatkowa – nowe obowiązki gmin w roku 2018

  Szkolenie przeznaczone dla skarbników, służb finansowych, osób odpowiedzialnych w organach podatkowych za ewidencje podatków, księgowych podatkowych, osób odpowiedzialnych w gminach za zaległości podatkowe, zajmujących się dochodzeniem i egzekwowaniem podatków (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty lokalne) na rzecz jednostki samorządu terytorialnego

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia – 9.30.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 11 stycznia 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg budżetu, jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2017 rok

  Dodano: 2017-11-16

  Informujemy, że w dniu 5 grudnia  2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Zamknięcie ksiąg rachunkowych budżetu, jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2017 rok oraz nowe przepisy dotyczące rachunkowości budżetowej obowiązujące od 2018 roku

  Szkolenie prowadzić będzie Lucyna Hanus
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia – 9.30.
  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 180 zł/os. W imieniu wykładowcy prosimy o wcześniejsze przekazanie (wias@zielonagora.rio.gov.pl) pytań związanych z tematyką szkolenia.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 30 listopada 2017 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2017 rok

  Dodano: 2017-11-16

  Informujemy, że w dniu 4 grudnia  2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok oraz nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej obowiązujące od 2018 roku

  Szkolenie prowadzić będzie Lucyna Hanus
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia – 9.30.
  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 180 zł/os. W imieniu wykładowcy prosimy o wcześniejsze przekazanie (wias@zielonagora.rio.gov.pl) pytań związanych z tematyką szkolenia.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 30 listopada 2017 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące egzekucji podatków i opłat w gminie

  Dodano: 2017-11-13

  Informujemy, że w dniu 24 listopada 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Egzekucja podatków i opłat w gminie

  Szkolenie prowadzić będzie Hanna Kmieciak.Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia – 9.30.

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 180 zł/os. W imieniu wykładowcy prosimy o wcześniejsze przekazanie (wias@zielonagora.rio.gov.pl) pytań związanych z tematyką szkolenia.
  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 21 listopada 2017 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu