Szkolenia

 • Szkolenie dotyczące bieżących problemów w rachunkowości, gospodarce finansowej i sprawozdawczości jps

  Dodano: 2017-10-10

  Informujemy, że w dniu 23 października 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Bieżące problemy w rachunkowości, gospodarce finansowej i sprawozdawczości jednostek pomocy społecznej

  Szkolenie prowadzić będzie: Ewa Koszela – Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej  w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.
  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przesyłać należy do 19 października 2017 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl - liczba miejsc ograniczona załączeniu przekazujemy informacje organizacyjne i program szkolenia. Prosimy o przekazanie informacji dotyczącej szkolenia księgowym jednostek organizacyjnych. Informacje dotyczące szkolenia: tel. (68) 329 19 15.

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zamówień publicznych - w programach UE

  Dodano: 2017-10-05

  Informujemy, że w dniu 27 października 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Zamówienia publiczne przy realizacji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

  Szkolenie prowadzić będzie Krzysztof Puchacz. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przesyłać należy do 23 października 2017 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl W załączeniu przekazujemy program szkolenia. Informacje dotyczące szkolenia: tel. (68) 329 19 15. Prosimy o przekazanie informacji dotyczącej szkolenia zainteresowanym osobom z jednostek organizacyjnych.

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące ABC Prawa Zamówień Publicznych

  Dodano: 2017-10-05

  Informujemy, że w dniu 26 października 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  ABC Prawa Zamówień Publicznych (Kompendium obowiązujących przepisów)

  Grupa docelowa szkolenia: początkujący pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych JST, oraz wszystkie osoby pragnące zdobyć i uporządkować wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

  Szkolenie prowadzić będzie Krzysztof Puchacz. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przesyłać należy do 23 października 2017 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl - liczba miejsc ograniczona. Prosimy o przekazanie informacji dotyczącej szkolenia - zainteresowanym osobom z jednostek organizacyjnych.

  Program szkolenia

 • Szkolenie nt. postępowanie podatkowe i windykacyjne z podatnikiem zmarłym

  Dodano: 2017-09-13

  Informujemy, że w dniu 13 października 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:Postępowanie podatkowe i windykacyjne z podatnikiem zmarłym

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące rozliczania dotacji najczęściej udzielanych z budżetów JST

  Dodano: 2017-09-13

  Informujemy, że w dniu 2 października 2017 r. odbędzie się szkolenie nt.

  Rozliczanie dotacji najczęściej udzielanych z budżetów JST

  Szkolenie prowadzić będzie Jarosław Kotowski - członek Kolegium Izby. Godzina rozpoczęcia - 9.30

  Program szkolenia

 • Szkolenie nt.: System zarządzania budżetami BeSTi@ - zmiany funkcjonalności w podsystemie JST

  Dodano: 2017-05-16

  Informujemy, że w dniu 8 czerwca 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  System zarządzania budżetami BeSTi@ - zmiany funkcjonalności w podsystemie JST

  Szkolenie adresowane jest do Skarbników i służb finansowych JST (pracowników urzędów obsługujących program BeSTi@).

  Szkolenie prowadzić będzie Adam Głębski ( RIO Łódź).

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia – 9.30.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 6 czerwca 2017 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie nt.: sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych

  Dodano: 2017-05-11

  Informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem w dniu 17 maja 2017 r. organizuje dodatkowe szkolenie nt.:

  Sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych - wybrane problemy i najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach jednostek organizacyjnych i w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego

  Szkolenie przeznaczone jest dla zarówno dla skarbników oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego, jak i księgowych jednostek organizacyjnych.   Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 180 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 1704 0042 9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu, prosimy o terminowe dokonywanie płatności.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 15 maja 2017 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące osób trzecich w podatkach, czyli zaległości podatnika nieściągalnego i w upadłłości

  Dodano: 2017-05-08

  Informujemy, że w dniu 6 czerwca 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Osoby trzecie w podatkach,
  czyli zaległości podatnika nieściągalnego i w upadłości

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze(ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 1 czerwca 2017 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące nowych obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych

  Dodano: 2017-04-20

  Informujemy, że w dniu 18 maja 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Nowe obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  (po zmianie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.)

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie RIO w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13);
  godzina rozpoczęcia – 09.30.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  W imieniu prowadzącego prosimy o wcześniejsze przekazanie szczegółowych pytań dotyczących problematyki szkolenia (e-mail: wias@zielonagora.rio.gov.pl).

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące sprawozdawczości budżetowej oraz w zakresie operacji finansowych

  Dodano: 2017-04-19

  Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem i pytaniami zgłaszanymi przez JST, w dniu 16 maja 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych - wybrane problemy i najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego

  Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 11 maja 2017 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu