Szkolenie dotyczące pomocy publicznej udzielanej przez gminy - zmiany 2019 r.

Dodano: 2019-02-07

Informujemy, że w dniu 15 marca 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

POMOC PUBLICZNA UDZIELANA PRZEZ GMINY - zmiany w 2019 r.

 

W trakcie szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:
·         Nowelizacja rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1408/2013 w zakresie pomocy de minimis rolnictwie, nowe limity pomocy de minimis w rolnictwie (podwyższenie przez Komisję Europejską) i nowy   limit krajowy pomocy de minimis w rolnictwie dla polski  (podniesienie przez Komisję Europejską)
·         Projekt nowelizacji formularza rolniczego w zakresie pomocy de minimis oraz projekt nowelizacji formularza rolniczego do pomocy innej niż de minimis
·         Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe prawo własności jako pomoc de minimis od 1 stycznia 2019 r.
·         Nowe formy pomocy de minimis w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (spółdzielnie rolników, pasy drogowe dróg publicznych)
·         Zmiana stopy bazowej dla Polski od 1 stycznia 2019 r.

 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

Program szkolenia

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

  • BIP
  • KR RIO
  • Akty prawne
  • Linki
  • Kontakt
  • Mapa dojazdu