Informacja RIO

Dodano: 2020-07-16

Ankieta „Informacja dotycząca skutków, jakie epidemia COVID-19 spowodowała w zakresie dochodów i wydatków JST”

Szanowni Państwo!

W załączeniu pismo oraz formularze do wypełnienia (odpowiednio dla JST i związków JST) dotyczące informacji w zakresie skutków, jakie epidemia COVID-19 spowodowała w zakresie dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego.

 

Prosimy o przekazanie informacji według załączonych wzorów - odpowiednio dla JST (z uwzględnieniem samorządowych zakładów budżetowych - odrębna zakładka) i związków JST - w wersji elektronicznej (wyłącznie w formacie Excel  .xls),

w terminie do dnia 22 lipca  2020 r.; na adres: wias@zielonagora.rio.gov.pl

Jednocześnie zwracamy uwagę na konieczność zapoznania się z instrukcją przed wypełnieniem ankiety oraz podania informacji dla:

 • budżetu JST (na zakładce „JST” cz. I i II),
 • wydatków ponoszonych z rachunków, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych (na zakładce „JST” cz. III),
 • zbiorczo przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (w zakładce „SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY”),
 • imienia i nazwiska odpowiednio Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Marszałka Województwa, Przewodniczącego Zarządu Związku,
 • imienia i nazwiska Skarbnika JST oraz dodatkowo numeru telefonu kontaktowego do osoby sporządzającej ankietę.

oraz

 • podpisania przesyłki kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez organ wykonawczy JST.

 Powyższa prośba, wraz z pismem i formularzem, została wysłana pocztą elektroniczną do wszystkich JST i związków JST dnia 16 lipca 2020 r., na adresy obsługiwane przez RIO.

 

Załączniki do pobrania:

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu