Informacja - przedłużenie terminów

Dodano: 2021-03-30

Opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. 2021 poz. 572).

Niniejszym rozporządzeniem o 30 dni przedłużono terminy o których mowa w art. 270 ust 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz terminy określonew § 26 ust. 3, § 32 ust. 2, § 34 ust. 1 - 2, 4, 7, 9  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść rozporządzenia

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

  • BIP
  • KR RIO
  • Akty prawne
  • Linki
  • Kontakt
  • Mapa dojazdu