Witamy na stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

Szanowni Państwo!

Witamy na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Mamy nadzieję, że nasz serwis internetowy ułatwi Państwu dostęp do materiałów i informacji dotyczących szeroko rozumianej działalności RIO.

Czytaj dalej

Aktualności

 • Komunikat RIO

  Dodano dnia: 2018-02-14

  Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego SP-1

  Na podstawie § 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz.U. poz. 2455) Minister Finansów poinformował, że sprawozdanie, o którym mowa w art. 7b ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego przekazują ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem informatycznego systemu sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

  Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Podatki i opłaty lokalne/Ewidencja i sprawozdawczość podatkowa zamieszono informację na temat wypełniania części 4 sprawozdania SP-1.

  Ponadto na forum strony internetowej regionalnych izb obrachunkowych zamieszczono dodatkowe wskazówki dotyczące sporządzania tego sprawozdania w systemie BeSTi@.

  » Czytaj dalej

 • Szkolenie dotyczące likwidacji zaległości i nadpłat dochodów podatkowych i publicznoprawnych

  Dodano dnia: 2018-02-14

  Informujemy, że w dniu 19 marca 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Likwidacja zaległości i nadpłat dochodów podatkowych i publicznoprawnych

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.
  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

  » Czytaj dalej

 • Szkolenie dotyczące funduszu sołeckiego w 2018 roku

  Dodano dnia: 2018-02-12

  Informujemy, że w dniu 7 marca 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Fundusz Sołecki w 2018 roku (aspekty praktyczne realizacji zadań, najczęściej występujące nieprawidłowości)

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 09.30.
  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 5 marca 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

  » Czytaj dalej

 • Szkolenie dotyczące pomocy publicznej udzielanej przez gminy - zmiany 2018

  Dodano dnia: 2018-02-12

  Informujemy, że w dniu 5 marca 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  POMOC PUBLICZNA UDZIELANA PRZEZ GMINY - zmiany w 2018 r.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30. W załączeniu przekazujemy szczegółowe informacji i program szkolenia.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 2 marca 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

  » Czytaj dalej

 • Komunikat RIO

  Dodano dnia: 2018-02-06

  Pismo Dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK dotyczące obowiązku sporządzania i przekazywania (za pośrednictwem aplikacji SHRIMP) sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej.

  Treść pisma

  » Czytaj dalej

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu