Witamy na stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

Szanowni Państwo!

Witamy na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Mamy nadzieję, że nasz serwis internetowy ułatwi Państwu dostęp do materiałów i informacji dotyczących szeroko rozumianej działalności RIO.

Czytaj dalej

Aktualności

 • Informacja - przedłużenie terminów

  Dodano dnia: 2021-03-30

  Opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. 2021 poz. 572).

  Niniejszym rozporządzeniem o 30 dni przedłużono terminy o których mowa w art. 270 ust 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz terminy określonew § 26 ust. 3, § 32 ust. 2, § 34 ust. 1 - 2, 4, 7, 9  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Treść rozporządzenia

  » Czytaj dalej

 • Szkolenie dotyczące nowelizacji egzekucji podatków i należności publicznoprawnych

  Dodano dnia: 2021-03-08

  Informujemy, że w dniu 31 marca 2021 r.  Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie ONLINE nt.:

  Nowelizacja egzekucji podatków i należności publicznoprawnych

  Szkolenie przeznaczone jest skarbników, pracowników służb podatkowych i finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego.
  Szkolenie prowadzi: p. Hanna Kmieciak.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 28 marca 2021 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia 

  » Czytaj dalej

 • Informacja MF

  Dodano dnia: 2021-03-08

  Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo znak: PS2.055.1.2021) z dnia 27 lutego 2021 r. zawierające zaktualizowane informacje o możliwych do podjęcia działaniach przez jednostki samorządu terytorialnego w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19.m.

  Treść pisma

  » Czytaj dalej

 • Szkolenie dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej (w tym tzw. covidowej) przez gminy w 2021 r.

  Dodano dnia: 2021-03-05

  Informujemy, że w dniu 29 marca 2021 r.  Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie ONLINE nt.:

  Zasady udzielania pomocy publicznej (w tym tzw. covidowej) przez gminy w 2021 r.

  Szkolenie przeznaczone jest skarbników, pracowników służb podatkowych i finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego.
  Szkolenie prowadzi: p. Robert Zenc - Pracownik Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 25 marca 2021 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

  » Czytaj dalej

 • Informacja MF

  Dodano dnia: 2021-03-01

  Wyjaśnienia Pana Sebastiana Skuzy – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów na zapytanie skierowane przez Krajową Radę RIO w sprawie ujmowania w budżetach jednostek samorządu terytorialnego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Pismo KRRIO
  Pismo MF

  » Czytaj dalej

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu