Regulamin organizacyjny

Dodano: 2010-04-21

Wewnętrzną strukturę oraz zasady funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze określa Regulamin organizacyjny, stanowiący Załącznik do Uchwały nr 123/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 czerwca 2018 r. 

Regulamin określa odpowiednio:

 • podstawowe zadania Izby
 • strukturę organizacyjną Izby
 • schemat organizacyjny Izby (w formie załącznika)
 • organy Izby i ich właściwości
 • podział zadań i kompetencji
 • zakres działania komórek organizacyjnych Izby
 • zasady planowania i kontroli wykonania zadań
 • zasady udostępniania informacji publicznej oraz zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego na wniosek (w formie załącznika)
 • zasady udzielenia wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych oraz wzór wniosku (w formie załącznika)

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu