2016

 • Pismo MF

  Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie korekt sprawozdań za 2015 rok

  Treść pisma


 • Szkolenie dotyczące udzielanie i rozliczanie dotacji z budżetów JST...

  Informujemy, że w dniu 28 czerwca 2016 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Udzielanie i rozliczanie dotacji z budżetów JST na zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – po zmianach

  Szkolenie prowadzić będzie
  Jarosław Kotowski (członek Kolegium RIO Zielona Góra).
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia – 9.30.

  Program szkolenia

 • Szkolenie nt.: Fundusz Sołecki 2016 roku - aspekty praktyczne

  Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2016 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Fundusz Sołecki  2016  roku – aspekty praktyczne

  Szkolenie prowadzić będzie
  Jarosław Kotowski (członek Kolegium RIO Zielona Góra).
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia – 9.30.

  Program szkolenia

 • Szkolenia dotyczące sprawozdawczości JST za II kwartał 2016 r.

  Informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem i zgłaszanymi pytaniami Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje następujące  szkolenia:

  - w dniu
  13 czerwca 2016 r. (godz. 9.30) nt.: Sprawozdawczość jednostek organizacyjnych JST za II kwartał 2016 r. (szkolenie przeznaczone jest dla księgowych samorządowych jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych oraz pracowników służb finansowych);

  Program szkolenia - 13 czerwca

  - w dniu
  14 czerwca 2016 r. (godz. 9.30) nt. Sprawozdawczość JST za II kwartał 2016 r. (szkolenie przeznaczone jest dla skarbników oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego)

  Program szkolenia - 14 czerwca


 • Pismo MF

  Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego w niebankowych instytucjach pożyczkowych (tzw. parabankach).

  Treść pisma

   

 • Szkolenie nt.: Egzekucja - czyli przymusowe dochodzenie podatków i opłat

  Informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Egzekucja - czyli przymusowe dochodzenie podatków i opłat

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.
  Szkolenie prowadzić będzie p. Hanna Kmieciak.


  Program szkolenia

 • Informacja RIO

   

  Zmiana klasyfikacji budżetowej

  ||

   

  W Dzienniku Ustaw z dnia 15 kwietnia 2016 r. pod pozycją 524 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

  W rozporządzeniu dodano m.in. nowy rozdział „85211 Świadczenie wychowawcze”, którym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r, poz. 195), w szczególności środki na: świadczenie wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny.

  W rozporządzeniu wprowadzono również nowe paragrafy dochodowe dla gmin, powiatów i województw z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

  Rozporządzenie  wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, natomiast § 1 niniejszego rozporządzenia wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 17 lutego 2016 r.

  Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosowania uchwał budżetowych na rok 2016 do rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 • Szkolenie nt.: Świadczenie wychowawcze oraz Fundusz Alimentacyjny - ewidencja księgowa oraz sprawozdawczość

  Informujemy, że w dniu 6 maja 2016 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Świadczenie wychowawcze oraz Fundusz Alimentacyjny - ewidencja księgowa oraz sprawozdawczość

  Szkolenie prowadzić będzie: Ewa Koszela – Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej w Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Program szkolenia

 • Informacja RIO

   

  Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej


   

  W dniu 31 marca 2016 r. Minister Finansów podpisał zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2016 r., poz. 441).

  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2016 r. oraz kwartalnych za I kwartał 2016 r.

 • Szkolenie dotyczące procedury absolutoryjnej w jednostkach samorządu terytorialnego

  Informujemy, że, w dniu 15 kwietnia 2016 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Procedura absolutoryjna w jednostkach samorządu terytorialnego

  Szkolenie przeznaczone jest dla Przewodniczących Rad i Radnych, w tym w szczególności dla Przewodniczących i Członków Komisji Rewizyjnych.
  Szkolenie prowadzić będzie Marek Lewandowski- członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. 
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Program szkolenia



Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu